İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve vergi hukuku, idarenin iş, faaliyet ve teşkilatları idari ve vergi mevzuatına tabidir. Vergi hukuku, devletin ve kişilerin mali hak ve sorumluluklarını düzenler.

Devlet, idare ve vergi hukuku yetkisini halka daha iyi hizmet etmek için kullanarak halktan vergi toplar. Bu gerçeğin bir sonucu olarak, yasal bir bağ yaratılır. Bu kamu hukuku dalı, genellikle vergi hukuku olarak bilinen vergi hak ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek cezaları ve uyuşmazlıkları analiz eder.

İdare ve vergi hukuku hizmeti veren hukuk büroları, devletten bireye vergi ilişkisini çevreleyen anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olabilir. Bu paketin bir parçası olarak aşağıdaki hizmetler de hukuk büroları tarafından sunulabilmektedir:

 • Vergi mevzuatının iptali ve eksiksiz çözüm senaryoları.
 • Vergi uyuşmazlıklarının, vergi hesaplamalarındaki eksikliklerin ve diğer hataların düzeltilmesi.
 • Sahte faturaların gönderilip gönderilmediğini veya kullanılmadığını belirlemek için bir sorgulama.
 • Ödeme emri ve vergi haczi konusunda anlaşmazlık.
 • Vergiyi ödememe cezası ve vergi matrahını geçersiz kılma adımları.

İdare, devletin yönetim organıdır ve devletin görevlerini yerine getirmekten ve ilerlemesini desteklemekten sorumludur. İdare hukuku, devlet gücü ile anayasal otorite arasında uygun bir dengeyi korumak için hükümet ve vatandaşlar arasındaki ilişkileri yönetir.

Hukuk sistemimizde idare hukukunun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklar idare mahkemesinde çözülür. Hukuk büroları, kişilerin devlete karşı haklarının ihlal edilmemesi için yasal süreçlerde temsil edilmektedir.

İdare hukuku açısından Hukuk Büroları aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Kanuna aykırı örgütsel faaliyet ve eylemleri ortadan kaldırmaya yönelik girişimler.
 • Durum bazında kararlar.
 • Devlete ait gayrimenkul davaları için verilen tazminat bildiriminin iptali.
 • Özel mülkiyetin hukuka aykırı olarak devralınması ve yoksun bırakılması.
 • Belediye cezalarına karşı çeşitli itirazlar.

İdare ve Vergi Hukuku Alanına Hangi Davalar Girer?

İdare hukuku konuları, münhasır çözüm, iptal ve idari sözleşme süreçlerini içerir. İdari Usul Kanunu'nun 2. maddesi bu tür durumları ele almaktadır. 

İdari faaliyetler, çıkarları ihlal edilen kişiler tarafından yetki, şekil, gerekçe, konu ve amaç bakımından hukuka aykırılık nedeniyle iptal edilebilir. Başkanlık eylemleri ve işlemleri nedeniyle hakları doğrudan zarar gören herkes kapsamlı çözümler arayabilir. İdari dava, kamu hizmetinin sunulması için idari sözleşmelerin tarafları arasında bir anlaşmazlıktır.

İşte vergi hukuku davalarından bazı örnekler:

 • Vergi artışları, harç ve harçlar, genel bütçe üzerindeki tarifeler ve il, ilçe ve köylerin diğer özel unsurları gibi mali yükümlülükler üzerindeki anlaşmazlıklar.
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Edilmesi Kanununun uygulanmasından kaynaklanan davalar.
 • Vergi mahkemesi, diğer yasalarla kendisine verilen görevler için yargı yetkisine sahiptir.

Küçükaydın Hukuk Merak Ettiğiniz tüm konularla ilgili sorununuzla birlikte bize mesaj gönderebilirsiniz.

Uzman Avukat Desteği Alın!

Bize Ulaşın

DANIŞMA TALEBİ  

DANIŞMA TALEBİ FORMU

Küçükaydın Hukuk | Ceza Hukuku | Gayrimenkul Hukuku | Aile Hukuku | İş Davaları | Boşanma Davaları | Danışmak istediğiniz tüm konularla ilgili whatsapp hattımıza mesaj bırakabilir ya da iletişim formundan bize irtibat numaranızı gönderebilirsiniz.


Şimdi Ara! Whatsapp'tan Ulaş!