İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel İlkeler ve Dava Alanları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, işveren ile işçi arasında kurulan hak ve görevleri düzenleyen mevzuat bütünüdür. Analizin üç ana ekseni, birey, topluluk ve sosyal güvenlik hukukudur. İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu'nun bir sonucu olarak işçi ve işveren hakları korunmakta ve sosyal güvenlik sağlanmaktadır.

Kurumsal kurumsallaşma ışığında giderek daha önemli hale gelen çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı sayesinde artık çalışanların refahı artırılabilir. İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu, iş sözleşmelerini ve işyeri düzenlemelerini, işçileri işe alma ve işten çıkarma prosedürleri, işten çıkarmalar ve yeniden işe almalar, kıdem ve ihbar tazminatı, haklı fesihler, işyeri kazaları, işyeri nakilleri, işveren değişiklikleri ve organizasyonel değişiklikleri (LSL) düzenler. 

İş Hukukuna Yön Veren İlkeler

İş ve sosyal güvenlik mevzuatı, çalışan-işveren ilişkilerini teşvik ederek ve şirketlerin hukuka saygı duymasını sağlayarak yasal sorunlardan kaçınan birkaç temel kavrama dayanmaktadır.

İş ve sosyal güvenlik hukukunun temel fikirlerinden biri çalışanın korunmasıdır. Yasal koruyucunun işçiyi güvende tutmadaki rolü bu kavram altında çok önemlidir. Bu kavram, işçilerin adil ücret, çalışma koşulları ve toplu pazarlık ve grev kapasitelerini güvence altına alır.

Açıkça belirtilmeyen iş ve sosyal güvenlik mevzuatı gereklilikleri yorumlanırken çalışanların menfaatleri göz önünde bulundurulur. Ancak bu yorum, performans toplum pahasına işçiyi zenginleştiriyorsa sınırlandırılmalıdır. Ancak, yasayı ihlal eden bir işçiye hiçbir yardım sağlanmamalıdır. Aynı fikirler iş kanununun temelini oluşturur.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hangi Davaları Kapsar?

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, işçi ve işverenin haklarının hukuken nasıl uygulanabileceğini detaylandıran bir hukuk dalıdır. İş hukuku, çalışan izninden emeklilik planlamasına ve şirket fesih süreçlerine kadar çalışma hayatının tüm alanlarını kapsamaktadır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, hukuk firmalarının mümessillik yaptığı ve müşterilerine hizmet sunduğu davaları kapsamaktadır.

Şirket içi yönerge ve politikaların hazırlanması, iş hukuku eğitimi, işyeri devir ve iş sözleşmelerinin uygulanması, ikramiye, prim ödemeleri ve diğer sosyal haklar için gerekli prosedürlerin hazırlanması, ilgili mevzuata uygunluk güvencesi, tutanak uygulaması, savunma talepleri , uyarı ve fesih bildirimleri ile grev veya lokavt sırasında tartışmaların devam etmesi gibi zorluklarda müşterilerine yardımcı olurlar.

İşletmelere yönetimde yardımcı olan avukatlar ve hukuk firmaları, İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu uyarınca müvekkillerine mahkeme işlemlerinde de yardımcı olmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında ne tür senaryolar yer almaktadır? İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Bunlar genel olarak:

  • Kıdem, ihbar ve maaşlar ile diğer mali tazminat biçimlerine ilişkin anlaşmazlıklar.
  • Haksız Görevden Alma Davaları.
  • Bir sınıf-aksiyon elbisesi, vb.
  • Mesleki yaralanmalar veya meslek hastalıkları ile ilgili durumlar.
  • Resmi bir işten çıkarma ve ardından yasal işlem.
  • Sigorta hizmetlerini içeren tazminat taleplerinin çözümlenmesi.
  • Bir örnek olarak işçi sendikası faaliyetlerine ilişkin anlaşmazlıkları ele alalım.

İş ve sosyal güvenlik hukukçularının yanınızda olması süreci hızlandırır.

Küçükaydın Hukuk Merak Ettiğiniz tüm konularla ilgili sorununuzla birlikte bize mesaj gönderebilirsiniz.

Uzman Avukat Desteği Alın!

Bize Ulaşın

DANIŞMA TALEBİ  

DANIŞMA TALEBİ FORMU

Küçükaydın Hukuk | Ceza Hukuku | Gayrimenkul Hukuku | Aile Hukuku | İş Davaları | Boşanma Davaları | Danışmak istediğiniz tüm konularla ilgili whatsapp hattımıza mesaj bırakabilir ya da iletişim formundan bize irtibat numaranızı gönderebilirsiniz.


Şimdi Ara! Whatsapp'tan Ulaş!