miras hukuku

Miras Hukuku

Miras hukuku, bir kişinin mal varlığının ölüm veya yokluğunda nasıl ve kime bölüneceğini belirler. Buradaki durumda olduğu gibi bu kanun, mirasçının sona ermesini takiben mal paylaşımına ilişkindir. Sonuç olarak, yasal mirasçılar, mirasçı ölene kadar mirasçı unvanını alamadığından, mirasçının yasal miras hakkının belirtilmesine izin verilmez.

Miras hukuku bu gibi durumlarda geçerli miras sahibi avukat ve noter tasdikli vasiyetname düzenleyebilir. Avukat, bu durumda müvekkil ile seçim şartlarını gözden geçirecektir.

Miras Hukuku‘nda Kaç Türlü Mirasçı Vardır?

Miras hukuku kanunu iki tür mirasçı tanır: yasal mirasçılar ve belirlenmiş mirasçılar. Birisi öldüğünde, yasal sistem onlardan kimin miras alacağını belirler. Diğer bir mirasçı, atanmış mirasçılardan biridir. Ayrıca, atanan varisler, varlıkların bir kısmını asıl bağışçının vasiyetinde belirtilen üçüncü bir tarafa miras bırakabilir. Hepsi farklı bir kuruma transfer edilebilir veya hiçbirine devredilemez.

Miras Hukuku’nda Avukat İşlemleri

Mirasçı terimi, mirasın yasal sahibi olan kişiyi ifade eder. Avukatının vasiyetini kiminle paylaşacağını evrakta belirttiği için mirasçının isteklerinin hukuka uygun avukat tarafından yerine getirilmesi gerekir. Evet, avukatları aracılığıyla hala hayattayken mülkü bölerlerse.

Her şeyden önce, mülkün bölünmesinde hukuk, bölünmenin birinci dereceden başlamasını gerektirir. 

Terekeden ayrılan kişinin birinci derece mirasçısı yoksa ikinci, üçüncü ve dördüncü derece akrabaları aranır. Vakfın her bir unsuru ne kadar paylaşılırsa paylaşılsın, mirasçının eşi mirastan alacağını her zaman aynı oranda alır. Yani tereke sahibinin eşi hiçbir şekilde yasal haklarından mahrum bırakılmaz. Mülk paylaşımı söz konusu olduğunda, yasaların standartlarına uyduğu için her zaman hak ettiğini alır.

Miras Hukukunda Yasal Mirasçılar

Eşler, çocuklar, torunlar, büyük torunlar, evlat edinilen çocuklar ve alt soydan olanlar, miras kanununa göre eşlerinden, ebeveynlerinden ve büyükanne ve büyükbabalarından miras alma hakkına sahiptir. Böylece mirasçı mirasını kimseye bırakmazsa veya mirasçı olacak kan bağı olan bir altsoy yoksa miras hukuka uygun olarak devlete geçer.

Mirasçının evlenmemiş bir çocuğu veya önceki bir ilişkisinden çocuğu varsa, çocuk diğer kan hısımları ile eşit pay hakkına sahiptir.

Mirastan paylarını almak için birinci derece mirasçılar, ölen mirasçının soyundan olmalıdır. Özetle, alt soy, ebeveynlerinden doğan tüm çocukları, torunları ve yavruları içerir. Yasal mirasçılar, daha sonra, asıl bahşediciden çocukları aracılığıyla mirasçı olarak tanımlanır.

Küçükaydın Hukuk Merak Ettiğiniz tüm konularla ilgili sorununuzla birlikte bize mesaj gönderebilirsiniz.

Uzman Avukat Desteği Alın!

Bize Ulaşın

DANIŞMA TALEBİ  

DANIŞMA TALEBİ FORMU

Küçükaydın Hukuk | Ceza Hukuku | Gayrimenkul Hukuku | Aile Hukuku | İş Davaları | Boşanma Davaları | Danışmak istediğiniz tüm konularla ilgili whatsapp hattımıza mesaj bırakabilir ya da iletişim formundan bize irtibat numaranızı gönderebilirsiniz.


Şimdi Ara! Whatsapp'tan Ulaş!